Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 25 martie 2024

Rezultatele reuniunii Consiliului European din perioada 21-22 martie

Liderii UE s-au întâlnit la Bruxelles joi și vineri, 21-22 martie. În prima zi a summitului, liderii UE au adoptat concluzii privind războiul din Ucraina, securitatea și apărarea, situația din Orientul Mijlociu, extinderea și reformele, migrația, pregătirea și reacția la situații de criză și semestrul european.  Concluziile reiterează hotărârea UE de a continua să ofere Ucrainei și poporului său tot sprijinul politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic necesar atât timp cât este necesar. Concluziile subliniază, de asemenea, că UE și statele sale membre ar trebui să accelereze și să intensifice furnizarea întregii asistențe militare necesare, inclusiv aprovizionarea Ucrainei cu muniție. În ceea ce privește Orientul Mijlociu, liderii UE și-au exprimat profunda îngrijorare cu privire la situația umanitară catastrofală din Gaza. Ei au cerut o pauză umanitară imediată care să conducă la o încetare a focului durabilă, eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor și furnizarea de asistență umanitară și au cerut guvernului israelian să nu demareze operațiunea terestră la Rafah, unde peste un milion de palestinieni se refugiază. În cele din urmă, ei au dat undă verde deschiderii negocierilor de aderare cu Bosnia și Herțegovina. În a doua zi, liderii au discutat despre relațiile externe și agricultură.

Comisia Europeană discută despre votul în unanimitate în materie de impozitare în comunicarea privind extinderea

Comisia Europeană a discutat despre posibilitatea de a trece de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată (VMC) privind impozitele și alte aspecte, ca parte a unei comunicări privind reformele preliminare extinderii și revizuirile politicilor publicate miercuri, 20 martie. Având în vedere că Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina dețin statutul de candidate la UE, comunicarea analizează implicațiile unei Uniuni Europene mai mari în patru domenii principale: valori, politici, buget și guvernanță. „Întrebările privind capacitatea UE de a acționa există deja într-o Uniune de 27 de state membre. Acest lucru se referă în special la regulile privind votul în unanimitate în cadrul Consiliului. Dacă majoritatea deciziilor sunt luate acum cu majoritate calificată în Consiliu, în unele domenii, deciziile trebuie luate în unanimitate în Consiliu, așa cum este cazul impozitelor, al politicii externe și al anumitor aspecte sociale. Într-o Uniune mai mare, unanimitatea va fi și mai dificil de atins, cu riscuri sporite de blocare a deciziilor de către un singur stat membru”, a scris Comisia Europeană. Comunicarea reamintește că tratatele UE prevăd deja așa-numitele „clauze pasarelă” care permit trecerea de la votul în unanimitate, la votul cu majoritate calificată în cadrul Consiliului în domenii-cheie, care pot fi activate printr-o decizie unanimă fie din partea Consiliului Uniunii Europene, fie a Consiliului European. Recunoscând rezistența unor state membre care se tem de izolare în aspecte de interes național strategic esențial, Comisia Europeană a declarat că o posibilă cale de urmat ar putea fi combinarea activării „clauzelor pasarelă” cu măsuri de protecție adecvate, de exemplu, concluziile Consiliului European care prevăd posibilitatea ca unul sau mai multe state membre să invoce motive excepționale de interes național pentru a continua discuțiile cu scopul de a ajunge la o soluție satisfăcătoare sau să sesizeze Consiliul European pentru a delibera pe această temă. Comisia a declarat că va efectua revizuirile politicii de preaderare la începutul anului 2025 și va face propuneri de reformă substanțiale în sectoare individuale.

Comisia Europeană publică un raport economic privind impozitarea favorabilă creșterii economice într-un mediu cu inflație ridicată

Direcția generală de afaceri economice și monetare a Comisiei Europene a publicat miercuri, 20 martie, un raport economic care se concentrează pe provocările și posibilele soluții legate impozitarea recurentă a bunurilor imobile și a muncii în perioadele cu inflație ridicată. Autorii susțin că impozitele recurente pe proprietate sunt printre impozitele cel mai puțin dăunătoare creșterii. Dacă acestea se bazează pe valori ale proprietății, atunci sunt necesare actualizări periodice ale bazei fiscale pentru a păstra potențialul de venituri și eficiența economică, precum și tratamentul egal al contribuabililor. În același timp, actualizarea valorilor proprietăților ar putea duce la creșteri bruște și mari ale datoriilor privind impozitul când inflația este ridicată, ceea ce ar putea spori rezistența la reformele care vizează transferul impozitării către bunuri imobile. În opinia autorilor, practicile care vizează creșterea frecvenței și reducerea costului actualizării valorilor proprietăților și a scutirilor temporare de taxe pe proprietate pot contribui la depășirea acestei rezistențe crescute. Rezistența poate fi legată și de aspectele de lichiditate pentru numărul deloc mic de contribuabili care dețin proprietăți, dar au venituri relativ scăzute. Rezistența în aceste cazuri ar putea fi tratată prin posibilitatea amânării impozitelor sau prin măsuri de reducere a impozitelor specifice și testate pentru gospodăriile cu venituri mici, potrivit documentului. „Ideea de impozitare a muncii pentru persoanele cu venituri mici este, de asemenea, importantă pentru a sprijini creșterea favorabilă incluziunii, deoarece angajații cu venituri mici reacționează mai sensibil la stimulentele de muncă în marja de participare (adică decizia de a lucra sau nu)”, au constatat autorii.

Pascal Saint-Amans recomandă ca noile resurse pentru bugetul UE să fie mai extinse în ceea ce privește taxele la frontierele externe

Într-un raport privind politicile publicat joi, 21 martie, Pascal Saint-Amans, fost director al Centrului pentru politică și administrare fiscală (CTPA) din cadrul OCDE și membru nerezident al grupului de experți Bruegel, a examinat pachetul revizuit de noi propuneri de resurse proprii pentru bugetul UE în 2023 și a propus noi idei, inclusiv explorarea ideii de taxe la frontierele externe. „Dacă nu avansăm, punem în pericol capacitatea UE de a continua să-și finanțeze proiectele existente, în special într-un moment în care creșterea ratei dobânzii va îngreuna rambursarea atât a capitalului, cât și a dobânzii”, a scris Saint-Amans. În opinia sa, pachetul revizuit pentru 2023 este „pragmatic și avansează în direcția potrivită, dar nu merge suficient de departe”. Pascal Saint-Amans a salutat în special decizia Comisiei de a nu reveni la ideea unei taxe europene pentru serviciile digitale (DST) ca substitut al acordului OCDE. Dincolo de necesitatea urgentă de a conveni asupra acestui pachet, dezbaterea privind resursele proprii ar trebui să se concentreze, în opinia sa, pe întrebarea dacă UE va fi capabilă să-și construiască resurse proprii veritabile bazate pe politici fiscale comune. În acest sens, impozitul minim global de 15% ar fi putut oferi o oportunitate de a împărți în mod egal unele resurse la nivelul UE ca o resursă proprie veritabilă, a spus acesta. Dacă perspectiva unor noi resurse proprii provenite din impozite armonizate rămâne puțin probabilă din cauza cerinței de unanimitate în ceea ce privește deciziile privind aspectele fiscale, el a recomandat explorarea modului în care alte frontiere fiscale externe ale UE ar putea fi o modalitate de a trece la noi resurse proprii veritabile. De exemplu, în domeniul impozitului pe venitul persoanelor fizice, stabilirea unei taxe comune de ieșire pentru rezidenții țărilor UE care se mută în străinătate pentru a evita plata impozitelor pe câștigurile de capital ar putea servi scopului de a proteja bazele de impozitare ale țărilor UE și de a dezvolta o nouă resursă proprie, a spus el. Acest lucru ar putea fi luat în considerare și în domeniul impozitării averii sau al taxelor de succesiune. În loc să armonizeze taxele, ceea ce se dovedește dificil, concentrarea pe protejarea veniturilor membrilor UE prin frontiere comune ar putea dezlănțui o parte din potențial, a concluzionat Pascal Saint-Amans.

Un nou document de lucru al OCDE privind elaborarea regimurilor fiscale simplificate în anumite țări

Marți, 19 martie, OCDE a publicat un nou document de lucru care compilează informații privind regimurile fiscale simplificate existente într-un grup de țări OCDE și non-OCDE (Argentina, Brazilia, Columbia, Costa Rica, Franța, Ungaria, Italia, Mexic, Africa de Sud, Tunisia, Uruguay). Regimurile fiscale simplificate vizează încurajarea respectării obligațiilor fiscale și formalizării întreprinderilor prin reducerea costurilor de conformitate fiscală și prin perceperea unor rate de impozitare mai mici în comparație cu sistemul fiscal standard. Aceste regimuri vizează, de obicei, microîntreprinderile și întreprinderile mici și percep impozite pe o bază fiscală presupusă care încearcă să aproximeze veniturile impozabile prin mijloace indirecte. Ele pot fi deosebit de relevante în cazul în care venitul impozabil real este dificil sau costisitor de evaluat cu exactitate. Documentul identifică practicile comune adoptate în țările examinate și oferă mai multe exemple de bune practici observate în aceste regimuri. Documentul evidențiază, de asemenea, principalele provocări observate în general în regimurile fiscale simplificate studiate, care ar putea submina rolul acestor regimuri în stimularea formalizării întreprinderilor și în consolidarea respectării obligațiilor fiscale în timp. Potrivit autorilor, elaborarea și administrarea optime ale unui regim fiscal simplificat necesită o evaluare periodică și bazată pe dovezi pentru a verifica coerența regimului și dacă obiectivele acestuia au fost îndeplinite. „Regimurile fiscale simplificate necesită o atenție suplimentară din partea decidenților în materie de politică fiscală și a administrațiilor fiscale”, concluzionează OCDE.

David Bradbury va demisiona din funcția de director adjunct al CTPA de la OCDE

Directorul adjunct al Centrului OCDE pentru politică și administrare fiscală (CTPA), David Bradbury, a anunțat luni, 18 martie, într-o postare pe LinkedIn, că își părăsește poziția după aproape 10 de ani în cadrul organizației din motive personale și se întoarce în Australia. Bradbury a fost numit director adjunct al CTPA în aprilie 2023, când Manal Corwin a devenit director al CTPA. Dl Bradbury a jucat un rol esențial în realizarea proiectului BEPS al OCDE/G20 în 2015, a raportului interimar din 2018 al Grupului operativ privind economia digitală și a acordului fiscal internațional de referință din 2021, care a fost convenit de mai mult de 140 de jurisdicții și a dus la crearea impozitului minim global care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. „Următoarele trei luni, îmi respect angajamentul față de OCDE și îmi continui activitatea . Dincolo de asta, sunt încântat de perspectiva de a face față unor noi provocări și fac următorii pași în carieră cu o minte deschisă și o dorință continuă de a aduce o contribuție”, a scris David Bradbury.

Raportul anual al ETAF pentru 2023

Luni, 18 martie, European Tax Adviser Federation (ETAF) și-a publicat raportul anual în cadrul căruia își prezintă principalele activități desfășurate în 2023. „În această ediție, am pus accentul pe activitatea noastră privind pachetul de măsuri pentru combaterea spălării banilor, raționalizarea dispozițiilor de raportare fiscală ale UE, pachetul TVA-ul în era digitală, DAC8, propunerea pentru un sistem fiscal bazat pe sediul social (HOT) pentru IMM-uri, întreprinderile din Europa: Propunerea privind cadrul general pentru impozitare (BEFIT), noul cadru general propus pentru propunerea de „reducere mai rapidă și mai sigură a impozitelor reținute la sursă” (FASTER) și propunerea Directivei privind prețurile de transfer. 2023 a fost, de asemenea, un an plin de evenimente, cu două conferințe ETAF, participarea noastră la Simpozionul fiscal al UE și la conferințele anuale ale Observatorului fiscal al UE, congresele membrilor noștri, precum și alte întâlniri cu oficiali din domeniul fiscal și părți interesate.”, menționează ETAF.  „Privind în perspectivă anul 2024, un an crucial marcat de alegerile europene, ETAF își menține angajamentul de a promova norme fiscale echilibrate și juste, de a sprijini modernizarea sistemului fiscal internațional și de a promova profesii fiscale puternice, independente și reglementate în întreaga Europă”, a declarat președintele ETAF, Philippe Arraou.

Conferința ETAF din 17 aprilie 2024Către un sistem fiscal european mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor

Pentru a vă înregistra la eveniment, accesați acest link.

14:00-17:00

@ Sofitel Brussels Europe, place Jourdan 1, 1040 Bruxelles

Având în vedere că se apropie alegerile europene, este momentul perfect pentru a ne angaja într-o reflecție colectivă asupra viitorului sistemului fiscal al UE. Această conferință va reuni experți în domeniul fiscal și oficiali ai UE pentru a analiza cum ar trebui să arate politicile fiscale ale viitoarei Comisii Europene, precum și perspectivele de viitor pentru consilierii fiscali din Uniunea Europeană. Cu această ocazie, ETAF va prezenta, de asemenea, manifestul său pentru alegerile UE, subliniind mai multe cereri esențiale către următorul Parlament European și Comisia Europeană pentru a se asigura că sistemul fiscal al UE este mai simplu, mai raționalizat și mai adaptat pentru viitor.

Program:

13:30 – Discurs introductiv și prezentarea manifestului ETAF de către președintele ETAF, Philippe Arraou

13:45 – Primul panel de discuții: Ce politici fiscale vor fi aplicate în cadrul următoarei Comisii Europene?

  • Benjamin Angel, director Impozitare directă, coordonare fiscală, analiză economică și evaluare, DG TAXUD din cadrul Comisiei Europene;
  • Panayiotis Nicolaides, director de cercetare, Observatorul fiscal al UE;
  • Bart Van Coile, președinte, Institutului belgian pentru consilieri fiscali și contabili (ITAA).

Moderator: Elodie Lamer, jurnalist fiscal, Tax Notes

14:55 – Al doilea panel de discuții: Perspective viitoare pentru consilierii fiscali din UE

  • Pascal Saint-Amans, fost director CTPA, OCDE, cercetător nerezident la Bruegel, partener la Brunswick;
  • Sean Bray, director de politici europene, Tax Foundation Europe;
  • Florin Toma, expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR).

Moderator: Jacomien van den Hurk, Director EU Public and Regulatory Affairs la PwC

15:55 – Observații finale prezentate de Philippe Arraou, președintele ETAF

Mai mulți vorbitori vor fi anunțați în curând! Conferința va fi, transmisă în direct și va beneficia de interpretare simultană în limbile română, engleză și germană.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.

Leave your comment