Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
    Articolul - Buletinul de știri ETAF din 11 februarie - http://ceccar.ro/ro/?p=13738 a fost publicat in February 6, 2019 at 12:10 pm.

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR .           


 Articolul Cursuri gratuite pentru pregătirea stagiarilor în vederea susținerii examenului de aptitudini din 13 și 20 aprilie http://ceccar.ro/ro/?p=13691 a fost publicat in February 6, 2019 at 8:37 am.     


  Articolul Cursuri stagiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13601 a fost publicat in February 5, 2019 at 11:45 am. 


   Articolul Calendar stagiu - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13599 a fost publicat in February 5, 2019 at 11:44 am. 


  Articolul - Buletinul de știri ETAF din 4 februarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13587 a fost publicat in February 4, 2019 at 4:33 pm.  

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR.        


 Newsletterul ETAF din luna ianuarie: președintele Phillipe Arraou prezintă principalele modificări în materie de politică fiscală din UE începute in anul trecut și continuate în 2019 http://ceccar.ro/

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR.      


  Articolul Lipsa transparenței, complexitatea, inegalitatea și corupția din sistemele fiscale sunt cele mai mari preocupări ale publicului din țările G20 - http://ceccar.ro/ro/?p=13500 a fost publicat in January 25, 2019 at 12:24 pm. 


Articolul Comisia Europeană: Consultare publică privind funcționarea cooperării administrative în domeniul impozitării directe - http://ceccar.ro/ro/?p=13448 a fost publicat in January 20, 2019.

 

 Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR


 Articolul Raport al Comisiei Europene: Ce s-a întâmplat cu impozitele corporative (CIT)? Rezolvarea puzzle-ului veniturilor corporative - http://ceccar.ro/ro/?p=13418 a fost publicat in Jan.21 2019, 


 Articolul Buletinul de știri ETAF din 21 ianuarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13414 a fost publicat in January 21, 2019 at 4:10 pm. 

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR .   

 

  Comisia lansează dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a Uniunii Europene - http://ceccar.ro/ro/?p=13365a fost publicat in January 16, 2019 at 3:40 pm.  

Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR . 


 Articolul Buletinul de știri ETAF din 14 ianuarie - http://ceccar.ro/ro/?p=13345 a fost publicat in January 14, 2019 at 4:50 pm. 

     Cititi articolul integral pe site-ul CECCAR . 


 Articolul - Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor -Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR. http://ceccar.ro/ro/?p=13324 a fost publicat in January 10, 2019 

   


  Articolul -  IFAC: Profesioniștii contabili trebuie să profite de oportunitatea de a facilita o gestionare eficientă a riscurilor în întreprinderi - http://ceccar.ro/ro/?p=13303 a fost publicat in January 8, 2019 at 11:08 am.   

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați site-ul IFAC


  Articolul -  Auditor de calitate in cadrul filialei CECCAR Caras - http://ceccar.ro/ro/?page_id=13300 a fost publicat in January 8, 2019 at 10:39 am. Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR.   


 Articolul Franța și Austria introduc impozitarea serviciilor digitale de la 1 ianuarie 2019 - http://ceccar.ro/ro/?p=13267 a fost publicat in January 3, 2019 at 3:58 pm.   

 

Citiți articolul integral pe site-ul CECCAR          


1. Taxe de înscriere la examenele de acces și aptitudini

 • experți contabili: 175 Eur.
 • contabili autorizați: 125 Eur.

  2. Taxele de înscriere în Tabloul Corpului

 • experți contabili: 40 Eur.
 • contabili autorizați: 20 Eur.
 • societăți expertiză: 150 Eur.
 • societăți de contabilitate: 125 Eur.

 

 VIZA ANUALĂ DE EXERCITARE A PROFESIEI   2017

 

Viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv

ATENȚIE!!! – OBȚINEREA VIZEI / AVIZULUI PENTRU ANUL 2017 ESTE CONDIȚIONATĂ DE PARCURGEREA ORELOR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ OBLIGATORII PENTRU ANUL 2016


 ÎN CAZUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI:

 • Completarea Declarației privind forma de desfășurare a profesiei (model);
 • Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ (raportul de activitate simplificat se completează de membri care nu au avut activitate);
 • Extras din registrul de încasări și plăți;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC) pentru anul 2016;
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale (model);
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină (model);
 • Nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional, doar pentru cei care desfășoară activitate independent și primesc parafă anuală (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

Experții contabili judiciari sunt rugați să completeze și să depună Fișa de opțiuni la depunerea documentației necesară obținerii vizei anuale. Click pentru descărcare, până la data de 15 februarie 2017.

Persoanele fizice care exercită profesia individual au obligația depunerii declarației 200 la filiala CECCAR, fizic, prin poștă sau mijloace de comunicare online, cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data depunerii la ANAF. Cu ocazia misiunilor de audit de calitate, se va clarifica exactitatea datelor menționate în Raportul anual de activitate.

ÎN CAZUL SOCIETĂȚILOR DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ / CONTABILITATE:

 • Depunerea raportului anual de activitate COMPLETAT LA TOATE RUBRICILE ȘI SEMNAT PE FIECARE PAGINĂ;
 • Extras din balanța conturilor;
 • Achitarea în întregime a obligațiilor față de Corp;
 • Parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform Planului național de dezvoltare profesională continuă (PNDPC);
 • Prezentarea cazierului judiciar  sau completarea declarației pe propria răspundere că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislației în vigoare, interzice dreptul de gestiune și de administrare a societăților comerciale, de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății (model);
 • Completarea declarației pe propria răspundere privind deținerea capacității de exercițiu deplină de către asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea societății (model);
 • Asociații/acționarii și administratorii experți contabili sau contabili autorizați pe baza cărora s-a obținut autorizarea nu au săvârșit fapte care să încalce obligațiile prevăzute de lege, precum și regulile privind conduita etică și profesională, potrivit pct. 121 și 122 din ROF CECCAR, republicat, pentru care să fi fost sancționați de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum și cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;
 • Dovada asigurării pentru riscul profesional pentru societate (din 01 ianuarie 2018);
 • Prezentarea adeverinței medicale din care să reiasă că membrul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de expert contabil, respectiv contabil autorizat (SE PREZINTĂ O DATĂ LA 4 ANI).

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009