Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
La editura CECCAR a apărut lucrarea:

 Ghidul practic complet privind sistemul TVA LA ÎNCASARE

Stimați colegi Vă informăm că a fost editată publicația Ghidul practic complet privind sistemul “Tva la încasare”, autor Cristian Rapcencu. Majoritatea articolelor disponibile pe internet, privind sistemul TVA la încasare,...
Editura CECCAR adaugă colecţiei “Ghiduri Profesionale” o nouă lucrare care, cu siguranţă, prin conţinutul şi calitatea ei, va deveni o prezenţă pe masa de lucru a fiecărui specialist contabil interesat de aplicarea reglementărilor contabile de ultimă oră: Ghidul practic complet privind sistemul TVA LA ÎNCASARE . Sistemul TVA LA ÎNCASARE reprezintă pentru experţii contabili o provocare serioasă, la care trebuie să se adapteze rapid. Majoritatea articolelor disponibile pe internet prezintă doar fragmente din Codul Fiscal, fără explicaţii sau exemple concrete. Pentru ca aplicarea acestui sistem să fie cât mai uşoară, CECCAR vă 
 oferă acest ghid practic complet, întocmit pentru a veni în sprijinul practicienilor, cu exemple şi diverse speţe pentru a uşura înţelegerea şi aplicarea conceptului.

Publicația este disponibilă spre vânzare la filiala , prețul fiind de 20 lei.
 
 

 

 În premieră!  Colecţia „Ghiduri Profesionale” oferită de Editura CECCAR se deschide cu o lucrare mult aşteptată de specialişti: „Ghid privind accesarea, contabilitatea, fiscalitatea, auditul şi managementul proiectelor cu finanţare europeană” . Acest produs este rezultatul implementării strategiei CECCAR privind elaborarea de standarde şi îndrumări profesionale de înaltă calitate pentru profesioniştii contabili români şi cuprinde prezentarea mecanismelor .

 Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile -Ghid de aplicare- Ediţia a IV-a, revizuită  2011 

Modificările legislative din ultima perioadă, respectiv abrogarea, modificarea precum şi apariţia unor noi reglementări, au impus revizuirea Standardului profesional nr.35 - Expertizele Contabile, standard ce reprezintă un reper metodologic şi procedural în activitatea experţilor contabili.

Modificările aduse de această a IV-a ediţie revizuită a standardului privesc noile prevederi a căror determinantă este îmbunătăţirea activităţii şi oferirea unor servicii profesionale la standarde ridicate ale calităţii tuturor beneficiarilor acestor lucrări.

Astfel, completările şi modificările introduse urmăresc creşterea calităţii serviciilor contabile profesionale, îmbunătăţirea relaţiilor dintre expertul numit şi expertul recomandat de parte, creşterea încrederii beneficiarilor asupra lucrărilor de expertiză contabilă prin rigoarea întocmirii raportului de expertiză astfel încât acesta să ofere beneficiarului posibilitatea verificării prevederilor legislative folosite de expert în fundamentarea concluziilor sale.

Această lucrare face parte din Colecţia de Standarde elaborate de CECCAR şi conţine Standardul, Ghidul de aplicare precum şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil.

Standardul profesional nr.35 - Expertizele Contabile este recomandat tuturor celor interesaţi. Pentru a achiziţiona lucrarea vă puteţi adresa filialelor CECCAR.

 Standardele Internaţionale de Raportare Financiară 2011 este singura ediţie oficială tipărită a textului integral al normelor autorizate ale IASB, emise la 1 ianuarie 2011.

Prezenta ediţie a fost publicată în două volume:

·         Partea A (Cadrul general conceptual şi dispoziţii) cuprinde cea mai recentă versiune a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS-uri), a Standardelor Internaţionale de Contabilitate (IAS-uri) şi a Interpretărilor IFRIC şi SIC.

·         Partea B cuprinde documentele care însoţesc standardele, precum exemple ilustrative, îndrumări de implementare, baze pentru concluzii şi opinii contrare.

Prezenta ediţie nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.

Data de publicare: 1 iulie 2011

 

Recent, Editura CECCAR a publicat lucrarea “Studiu comparativ între reglementările contabile din România (OMFP 3055/2009) şi Standardul Internaţional de Raportare Financiară pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (IFRS pentru IMM)". Lucrarea este deosebit de utilă atât profesioniştilor contabili, cât şi candidaţilor în pregătirea lor pentru examenul de acces la profesie. Persoanele interesate se pot adresa filialei, stocul fiind limitat.    

 

 

Manualul de Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public

aparut sub licenta IFAC Manualul de Standarde Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public.

Toti cei interesati pot gasi acest manual la toate  filialele din tara.

Noutati editoriale

 • Initiere in auditul situatiilor financiare ale unei entitati. Pret 35 lei .
 • Ghidul expertilor contabili si al contabililor autorizati in activitatea de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism. Pret 20 lei
 • IFRS 2009 . Pret 50 lei
 • Cartea auditului de calitate in domeniul serviciilor contabile
 • Analiza si diagnostic financiar - contabil. Pret 35 lei
 • Congresul profesiei contabile din Romania 2008 . Pret 25 lei
 • Introducere in expertiza contabila si in auditul financiar. Pret 25 lei
 • Elemente de doctrina si deontologie a profesiei contabile. Pret 50 lei
 • Intrebari si studii de caz privind accesul la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat ,  editia 2010 . Pret 75 lei

 • Contabilitate si control de gestiune - ed. 2010 . Pret  20 lei .

 • Audit  - suport de curs  pentru examenul de aptitudini , in vederea obtinerii calitatii de expert contabil - ed.2010. Pret  16 lei .

 • Standardul profesional nr. 34  - Servicii fiscale  - ghid de aplicare . Pret 25 lei .

 

    

Ghid utilizare a Standardelor Internationale de Audit in auditarea intreprinderilor mici si mijlocii

CECCAR vă prezintă un produs editorial de excepţie sub licenţa IFAC - Federaţia Internaţională a Contabililor, lucrare de o deosebită importanţă pentru exercitarea profesiei contabile în România.

Această primă versiune a ghidului a fost delegată de IFAC Consiliului pentru Practici Mici şi Mijlocii (PMM-uri) pentru a sprijini practicienii în activitatea de audit a IMM-urilor şi pentru a promova aplicarea consecventă a Standardelor Internaţionale de Audit (ISA-urilor).

Lucrarea oferă informaţii privitoare la aplicarea ISA-urilor emise de IAASB la 31 decembrie 2006, aşa cum au fost prezentate în ediţia din 2007 a Manualului pentru Standarde Internaţionale de Audit, Certificare şi Etică; conceptele-cheie în evidenţierea evaluării riscurilor; planificarea şi aplicarea procedurilor de evaluare a riscului; înţelegerea clientului; răspunsul la riscuri; evaluarea probelor de audit şi raportarea.

Ghidul nu va înlocui citirea ISA-urilor, ci va servi ca supliment în înţelegerea de către practicieni şi implementarea consecventă a Standardelor Internaţionale de Audit în activitatea de auditare a IMM-urilor. De asemenea, ghidul îşi propune să sprijine firmele de audit, dar şi alte entităţi, ca bază de instruire şi formare a profesioniştilor contabili şi studenţilor.

Iniţiatorii acestui proiect editorial vor reactualiza permanent informaţia cuprinsă în această ediţie, prima îmbunătăţire urmând a avea loc la sfârşitul anului 2009, pe baza noilor ISA clarificate care intră în vigoare la auditarea perioadelor ce încep la 15 decembrie 2009 sau ulterior acestei date.

Doritorii pot achiziţiona ghidul de la sediul filialelor CECCAR din ţară sau de la Aparatul Central, Bucureşti - sector 4, Intrarea Pielari nr.1, tel. 021-330. 88.69/70/71.

 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009