Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
 


      Au început înscrierile pentru Examenul de acces la profesie - 2019 !  

Îți dorești să obții o titulatură cu renume care să îți ofere oportunitatea unei cariere de succes, cu realizări profesionale și câștiguri financiare competitive?

O carieră dinamică, plină de oportunități, dar și de provocări care pot fi transformate în oportunități te așteaptă dacă obții calitatea de expert contabil – o titulatură care îți poate oferi șansa de a ocupa poziții importante în cadrul companiilor. Sau, pentru început, poți opta pentru titulatura de contabil autorizat.

Calificările de expert contabil și de contabil autorizat vă oferă șansa de a desfășura activitatea atât ca liber profesionist, cât și ca antreprenor, prin înființarea de societăți de contabilitate și de expertiză contabilă. Profesionistul contabil este singurul profesionist autorizat în măsură să ofere servicii integrate în domeniile financiar-contabil și de conformare fiscală.

În zilele de 5 și 6 octombrie 2019 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – singurul organism profesional care oferă șansa obținerii calificărilor de expert contabil și contabil autorizat – organizează Examenul de acces la stagiu.

Persoanele interesate pot depune dosarele pentru înscrierea la examen la filiala CECCAR din raza domiciliului – CECCAR are sedii în toate cele 42 de județe, astfel că vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate filiale pentru a primi toate informațiile cu privire la modalitățile de a deveni expert contabil sau contabil autorizat.

Dosarul va conține:

 Expert contabil:

·         Cerere tip;

·         Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Curriculum vitae;

·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;

·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

 

Contabil autorizat:

·         Cerere tip;

 Certificat medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Curriculum vitae;

·         Copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;

·         Certificat de cazier judiciar (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);

·         Dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 euro (contravaloarea în lei la cursul BNR din ziua plății).

 În cazul depunerii dosarelor cu mai mult de 6 luni înainte de susținerea examenului, vă rugăm să aveți în vedere să prezentați în termen certificatul medical și certificatul de cazier judiciar, astfel încât acestea să fie valabile la data examenului.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul CECCAR.    


         Accesul la profesie 

Examenul de acces la stagiu

 • Efectuarea stagiului
 • Examenul de aptitudini
 • Echivalarea disciplinelor din cadrul programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu

 PRECIZĂRI PRIVIND  EVALUAREA SEMESTRIALĂ A STAGIARILOR

          Evaluarea semestrială a stagiarilor in anul 2016,  este organizată astfel : 
 
            - pentru semestrul I , toţi anii de stagiu:
 
                                                     - duminica  22 mai  2016 - proba scrisă;
 
                                                     - duminica  29 mai 2016  - proba orală;
 
            - pentru semestrul al - II- lea:
 
                                            anii I şi II de stagiu:
 
                                                      - duminică  11 decembrie  2016  - proba scrisă si orala ;
                                                 
                                                           anul III de stagiu:
 
                                                      - duminică  16 octombrie  2016  - proba scrisă şi orală ;
                                                        
       Participă la testul semestrial de evaluare toţi stagiarii, conform planificării de mai sus, care şi-au îndeplinit obligaţiile aferente semestrului respectiv, şi anume: participarea la orele de pregătire tehnică si deontologică , rezolvarea si prezentarea lucrărilor profesionale, precum si achitarea taxei de stagiu pentru anul în curs.
 
       Pentru susţinerea probei scrise, stagiarul se prezintă la sediul filialei şi extrage un plic în care se găsesc subiectele ce i-au fost repartizate, astfel:
 
                      - în ziua de 16 mai  2016 pentru testul din 22 mai 2016 ;
 
                      - în ziua de  5 decembrie 2016 pentru testul din 11 decembrie  2016 ;
 
                      - în ziua de 10 octombrie  2016 pentru testul din 16 octombrie 2016.
 
          
         În cazul în care intervin modificări o să vi le anuntăm in timp util.
 

   
 În anul 2016 , C.E.C.C.A.R. organizează urmatoarele examene :

 
1. Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, se va organiza in zilele de  2 si  9 octombrie  2016;

    În data de  2 octombrie 2016 :   Categoria Expert contabil / contabil autorizat,  proba scrisa la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept.

   În data de  9 octombrie  2016 :  Categoria Expert contabill ,  proba scrisa la disciplinele Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă,  Doctrina şi  deontologia profesiei contabile.

 

 Termenul limita de depunere a dosarului pentru inscrierea la examen este 9 septembrie 2016 , la sediul filialei de domiciliu.

 

 2. Examenul de aptitudini in vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se va organiza in zilele de 6 (proba scrisa) si 13 (proba orala)  noiembrie 2016 .

Pentru mai multe informatii legate de cursurile aferente pregatirii examenelor, perioadele si continutul dosarului de inscriere, precum si alte informatii, va rugam sa ne contactati la sediul nostru din strada Antim Ivireanul, nr. 59,  sau tel. 0250735860,  0250739943 .

     Actele necesare inscrierii sunt:

 • cererea de inscriere si CV conform modelului (vezi Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 la Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil şi contabil autorizat, aprobat prin H.G. nr.227/2008), atasate cererii ;
 • certificatul medical care sa ateste capacitatea deplina de exercitiu pentru profesia de expert contabil /contabil autorizat(stampilata de neurolog sau psihiatru);
 • copie legalizata de pe diploma de studii recunoscuta de Ministerul Educatiei Nationale;
 • certificat de cazier judiciar cu termenul de valabilitate neexpirat;
 • 3 fotografii tip buletin.

      Taxa de inscriere este schivalentul la 175 de euro , curs BNR din ziua efectuarii platii .

Actele prezentate in ordinea mentionata  in dosar cu sina , se depun la Filiala C.E.C.C.A.R. 

 Au dreptul să participe la această sesiune stagiarii aflaţi în anul 3 de stagiu, precum şi stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini şi au dreptul să se înscrie la  următoarele două sesiuni consecutive.

   Pentru inscrierea la examenul de aptitudini , se depune la filiala Corpului  un dosar cu sina , cuprinzând:

 • cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului de domiciliu;
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 • copie după actul de identitate (BI / CI) ;
 • certificat de cazier judiciar ;
 • adeverinţă medicală de la medicul neorolog sau psihiatru ;
 • 2 fotografii tip B.I .

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus într-un dosar cu şina şi se depun la filiala de domiciliu.

 


 • In conformitate cu Hotărârea nr. 11/215 din 15 februarie 2011 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului și examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil și de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 00/33/2000, publicată in Monitorul Oficial al României, nr.142 din 25 februarie 2011, stagiarii beneficiază de următoarele facilități:

 Perioada de stagiu poate fi redusă cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului superior al Corpului, după cum urmează:

 

a)      cu 1/2 când stagiarul are o vechime în activități financiar - contabile de cel puțin 20 de ani, din care cel puțin jumătate în funcții de conducere;

 

b)      cu 1/3 când stagiarul are o vechime în activități financiar contabile de cel puțin 10 de ani sau cel puțin 5 ani în funcții de conducere în domeniul financiar - contabil.

 

Totodată, stagiarul trebuie să facă dovada practicii în profesie cu documente privind evidența muncii, contracte, adeverințe etc., precum și cu o listă a lucrărilor, operațiile financiar - contabile efectuate, cu perioadele corespunzătoare de timp.

 
A. Clarificări stagiu, privind organizarea testelor de evaluare semestrială a stagiarilor în anul 2016

Participă la testul semestrial de evaluare toți stagiarii, indiferent de forma de pregătire, care și-au îndeplinit obligațiile aferente semestrului respectiv  și anume:

                             -  Participarea la orele de pregătire tehnică și deontologică;

-    Rezolvarea și prezentarea lucrărilor profesionale;

 

-    Achitarea taxei de stagiu ( termenul: 30 aprilie ).

În conformitate cu art.2 din Normele privind organizarea și desfășurarea testului semestrial de evaluare a stagiarilor, stagiarii primesc subiectele lucrărilor de rezolvat a căror susținere va avea loc în datele stabilite mai sus.  În acest sens stagiarul se prezintă la sediul filialei și extrage un plic în care se găsesc subiecte de rezolvat.

Susținerea testării se face în fața comisiei de evaluare.

La proba orala ,  stagiarii se prezinta in fata comisiei de evaluare , extrag fiecare cate un bilet in care sunt cel mult 3( trei ) intrebari ( cunostinte profesionale din toate domeniile si Doctrina si deontologia profesiei contabile , comisia provocand discutii libere pe teme profesionale și are drept scop evaluarea cunoștințelor profesionale, identificarea comportamentelor etice aplicabile in situații diferite.

Testele de evaluare se consideră a fi promovate și stagiarul continuă semestrul urmator de stagiu sau se prezintă la examenul de aptitudini daca este în ultimul semestru de stagiu, daca s-a obținut minim nota 6 la proba scrisa (care poate fi notate de la 1 la 10) și cel putin calificativul “bine” la toate componentele probei orale (calificativ care poate fi dat ca insuficient, bine și foarte bine).

Neîndeplinirea cerințelor minime ale acestor evaluări, are drept consecință repetarea semestrului de stagiu, potrivit art.3 din Norme.


E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009