Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
 

         INFORMAŢII IMPORTANTE

privind activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism

 

             1.  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB) - a pus la dispoziţia fiecărui membru  C.E.C.C.A.R.  posibilitatea să-şi deschidă un cont propriu în sistemul on-line în situaţia în care are de transmis rapoarte către ONPCSB. 

Sistemul de raportare on-line se găseşte pe www.oncsb.ro la secţiunea "Raportare on line"

             2.  OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR (ONPCSB) ne-a pus la dispozitie " Manualul pentru abordarea pe baza de risc si indicatori de tranzactii suspecte " , cu scopul facilizarii activitatii de raportare a tranzactiilor suspecte catre acesta.

Varianta electronica a acestui document se regaseste pe web site-ul Oficiului ( www.oncsb.ro) la sectiunea "Programe instruire - Ghiduri /manuale" .

 
Profesia contabilã este unicã si unitarã fiind singura profesie care are un singur cod etic – Codul etic IFAC.


Orice întreprindere, în orice  fazã a dezvoltãrii sale, de la aparitie si  pânã la închiderea sa, este asistatã de cãtre un profesionist contabil, responsabil de calitatea situatiilor financiare, baza succesului unei afaceri si cartea de vizitã a întreprinderii.

Artizanul situatiilor financiare este profesionistul contabil, responsabilitãtile sale fiind ilustrate de calitatea informatiei financiare de care depinde încrederea acordatã de mediul de afaceri si costul capitalului unei întreprinderi.

 

Descarca  aici    - Codul_etic.pdf      

                             -  Regulament_CECCAR.pdf

Viitorul profesiei înseamnã un limbaj profesional unic si independenta domeniului contabil .


Relatia contabilitate-fiscalitate este problema-cheie a mediului de afaceri românesc.

Apãrutã initial ca instrument al fiscalitãtii, contabilitatea, în economia actualã, are mult mai multi utilizatori, nu doar bugetul si conturile nationale. Ultimii zeci de ani au evidentiat cerinte noi pentru domeniul contabil. În prezent, profesionistul contabil trebuie sã rãspundã unor exigente legate de globalizare, de mondializare,de internationalizare a economiilor. Se cautã, asadar, utilizarea unui limbaj unic al afacerilor la nivel international, în timp ce fiscalitatea rãmâne un apanaj al guvernelor, al fiecãrei tãri, ceea ce marcheazã o separare între contabilitate si fiscalitate.

Domeniul contabil trebuie sã se desfãsoare conform standardelor profesionale internationale, iar fiscalitatea conform legislatiei nationale. Aparitia legislatiilor din ce în ce mai sofisticate, mai dezvoltate, de la o tarã la alta sau la nivel de regiuni, cum ar fi regiunea europeanã, solicitã si mai mult gãsirea unei comunicãri profesionale unice.


E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009