Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
 

 

 Programul acţiunilor educative şi de sprijinire a membrilor, stagiarilor

                şi a altor categorii de profesionişti contabili în anul 2016                                        

 

1. Cursuri pentru dezv.profesională continuă destinate membrilor ( obligatorii) 

Nr. crt.

Denumire curs

Perioada de desfăşurare

 

1

Doctrina şi deontologia profesiei contabile

ianuarie

 

2

Expertiza contabila - Standard prof. 35

februarie

 

3

Fiscalitate

februarie

 

4

Gestiunea unui cabinet de expertiză contab

martie

 

5

Audit financiar si certificare

aprilie

 

6

Înţelegerea şi aplicarea IFRS

mai

 

7

Contabilitate şi control de gestiune

iunie

 

8

Evaluarea economică şi financiară a înreprinderii

iulie

 

9

Managementul pietelor de capital

august

 

10

Standarde profesionale emise de Corp

septembrie

 

11

Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene

octombrie

 

12

Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză  contabilă

noiembrie

 

13

Expertiza contabilă

noiembrie

 

14

Contabilitate financiară

decembrie

 

15

Tehnologia informaţiei contabile

decembrie

 

 

 2.Cursuri pentru pregătirea examenelor şi obţinerea unor competenţe

  

Acţiunea

Domeniul

Nr.participanţi

Perioada

Examen acces

Contabilitate; Fiscalitate; Expertiza contabilă; Doctrina şi deontologia profesiei contabile

                        15

August

Septembrie

 3. Seminarii; colocvii; mese rotunde, etc. 

Nr. crt.

Tema

Perioada de desfăşurare

1

Impozite şi taxe locale în anul 2016

ianuarie

 

2

Legea nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice; Rolul profesionistului contabil în procedura insolvenţei. Expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară.

 

martie

3

Situaţiile financiare: prezentare şi depunere

mai

4

Contabilitatea ONG –urilor şi Asociaţiilor de proprietari.

septembrie

5

Contabilitate şi fiscalitate bugetară

noiembrie

 

Notă: Zilele de desfăşurare a acţiunilor din Program vor fi comunicate în timp util pe site-ul Filialei şi prin adresele de e-mail ale membrilor.

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009