Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Valcea
     Cotizatii si taxe inscriere aferente anului 2016 

 

Conform Hotararii Consiliului Superior nr.15/344 din 22 iunie 2015 privind unele facilitati acordate membrilor activi care respecta termenele legale pentru indeplinirea obligatiilor fata de Corp, referitor la reducerea taxelor anuale pentru cursurile prevazute in Standardul Profesional nr.38 si includerea acestora in Cotizatiile fixe datorate de membrii Corpului persoane fizice (Experti contabili si Contabili autorizati), precum si reducerea cotizatiei variabile de la 1,2% la 1,0% din veniturile realizate, in conditiile in care aceste obligatii sunt achitate de membrii Corpului pana la data de 31 martie a fiecarui an, va comunicam:

 1. Cotizatii profesionale achitate pana la data de 31 martie

      • Cotizatia fixa         -       700 lei/an -  experti  contabili activi 

                                          -       570 lei/an -  contabili  autorizati activi 

                                           -      300 lei/an -  experti  contabili inactivi 

                                           -      250 lei/an -  contabili autorizati inactivi 

                                           -      800 lei/an -  societatile de expertiza si/sau de contabilitate 

     . Cotizatia variabila  -  1 % din cifra de afaceri aferenta anului 2015, cu obligativitatea depunerii docum.necesare Balanta de verificare pentru pers.juridice si Declaratia 200 pentru pers.fizice. Dupa data de 31 martie nu se acorda facilitatea, cotizatia variabila se va achita 1,2 % din cifra de afaceri.

 

 In cazul în care vor exista membri care plătesc după data de 31 martie 2016, aceştia vor plăti integral nivelul cotizaţiei fixe şi respectiv taxa de CPD, fără acordarea facilităţilor menţionate, ei fiind menţinuţi în Tablou, în evidenţele filialelor Corpului, in functie de situatia individuala, conform fisei analitice din aplicatia < EVIDEXPERT >.

Nota: - Facilităţile aprobate de Consiliul Superior al Corpului au aplicabilitate începând cu data de 01 ianuarie 2016.

 

 2. Stagiari        • tarif profesional: echivalentul a  150 Euro / an curs BNR  , pana la 30 aprilie 2016 .

 3. Taxele de inscriere in Tabloul corpului  • contabili autorizati: 20 Euro. 

                                                                                                          • experti contabili: 40 Euro. 

                                                                                                          • societati expertiza: 150 Euro. 

                                                                                                          • societati de contabilitate: 125 Euro . 

  4 . Taxa inscriere examene de acces si aptitudini    • contabili autorizati : echivalentul a 125 Euro. 

                                                                                                                                • experti  contabili :  echivalentul a   175 Euro .  

 

 Plata se poate efectua prin OP sau FV 

  CECCAR  FILIALA VALCEA 

  CUI  7426179

  


 

 Interes general

 Interviul d-lui Presedinte al CECCAR prof.univ.dr.Toma Marin , referitor la modificarea legii contabilitatii

dati clik pentru vizualizare

userfiles/file/interviu%20dl_Presedinte%20referitor%20la%20modif_%20legii%20contabilitatii/Intrebari_%20si%20raspunsuri%20pt_%20filiale.doc


      IMPORTANT 

      Precizări la întrebările puse de catre membrii ,  în legătură cu aplicarea alin. 31 al art. 10 din Legea contabilităţii

       Clik pentru detalii  :  userfiles/file/Nota_ref_%20interpretare%20legea%20contabilitatii/Nota_%20ref_%20interpretare%20Legea%20Contabilitatii.doc

 


ANUNT IMPORTANT                    

              

În conformitate cu art. 97 din Regulamentul de Orgnizare şi Funcţionare al CECCAR, publicat în Monitorul Ofical al României nr.  601 din 12 august 2008, Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii:”... c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an…” Totodată, în conformitate cu art 98 şi următoarele,  ROF CECCAR mai menţionează:

 

“Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului. Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului. Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale. Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat. Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.”

 

 


 Codurile CAEN aprobate pentru CECCAR 

Activităţile care pot fi desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi,  potrivit O.G. nr. 65/1994, republicată, sunt:

5829 – Activităţi de editare a altor produse software

6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
6209 – Alte activităţi privind tehnologia informaţiei
6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
6420 – Activităţi ale holdingurilor
6619 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurare şi fonduri de pensii
6621 – Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
6810 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6920 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţa în domeniul fiscal

 7022 – Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
7320 – Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
7490 – Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
7820 – Activităţi de contractare pe baze temporare a personalului
7830 – Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă

 8211 – Activităţi combinate de secretariat
8219 – Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi activităţi  specializate de secretariat
8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi
8559 – Alte forme de învăţământ n.c.a.

Celelalte conditii care trebuie îndeplinite de catre societatile comerciale de expertiza contabila, respectiv de contabilitate pentru a obtine autorizatia CECCAR sunt prevazute de OG 65/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009